Velkommen

Velkommen til Aarhus store idræts- og arrangementshal tæt ved Aarhus Stadion og Marselisskoven. Her finder du yderligere informationer om de praktiske forhold herunder
faciliteterne, priser, bookning, reservation mv.

Marselisborghallen råder over et stort samlet areal uden piller/søjler, indgangsparti med mulighed for billetsalg, toiletter og et anretter køkken. Faciliteten udlejes til alle interesserede, offentlige instanser, foreninger, virksomheder og privatpersoner.

Hallen er bygget til idrætsaktiviteter og er derfor meget velegnet til træning og træningssamlinger, teambuilding, idrætskurser, idrætstilbud mv. Der er mulighed for at anvende hallen som den forefindes, dvs. med gummigulvbelægning. Det er også muligt at lægge tæppe på hele hallen eller dele af hallen. F.eks anvendes tæpper på gangarealer ifm udstillinger og messer. Hallen kan også anvendes til forskellige typer festarrangementer.

OBS OBS
Marselisborghallen er pt. under ombygning. Tilstødende omklædningsfaciliteter, bad mv. er revet ned. Helt ny sidebygning i 2 etager, med cafeteria, ny aktivitetshal mv. er under opførelse. Der planlægges indvielse af de nye faciliteter i efteråret 2019.