Marselisborghallens udbygning

Det samlede projekt, hvor Marselisborghallen er genoprettet, energirenoveret og udbygget er projekteret til ca. 25 Mkr. Der er i dag ca. 13 Mkr. stående til dele af projektet, hvoraf hovedparten stammer fra midlerne fra Salling Fondene.
Der arbejdes målrette på at skaffe de resterende midler til hele projektet. Det forventes at der primo 2017 vil foreligge en afklaring af Marselisborghallens udbygning.