Udlejningsinfo

Hallen er i dag primært lejet ud til atletiktræning for byen og regionens atletikklubber samt til TEAM DANMARK atletikkraftcenter aktiviteter i vintersæsonen.
I selve sommerperioden lejes hallen ud til Tivoli Friheden.
Andre lejere er, Aarhus Universitet Idrætsstudier, Aarhus Tandlægehøjskole, Motionsløb mv.
Kontakt vedr. udlejning HER, så vi efterfølgende kan aftale detaljer, tidspunkt mv. for din aktivitet. Se nedenstående eksempel på festopdækning i hallen.
.Festopdækning  20151