Udlejningsinfo

OBS OBS
Marselisborghallens forreste bygning er under ombygning. Selve hallen lejes fortsat ud under denne ombygning.

Hallen er i dag primært lejet ud til atletiktræning for byen og regionens atletikklubber samt til TEAM DANMARK atletikkraftcenter aktiviteter i vintersæsonen.
Andre lejere er, Aarhus Universitet Idrætsstudier, Aarhus Tandlægehøjskole, Skoler, Motionsløbsarrangementer mv.
Kontakt Lars Nielsen Aarhus 1900 vedr. udlejning, så vi efterfølgende kan aftale detaljer, tidspunkt mv. for din aktivitet. Se nedenstående eksempel på festopdækning i hallen.
.Festopdækning 20151