Udlejning

Udlejning
Hallen er i dag primær lejet ud til atletiktræning for byens atletikklubber samt til TEAM DANMARK atletikkraftcenter aktiviteter i vintersæsonen.
Andre lejere er, Aarhus Universitet Idrætsstudier, Aarhus Tandlægehøjskole, Skoler, Motionsløbs arrangementer mv.
Kontakt Lars Nielsen Aarhus 1900 vedr. udlejningsaftaler.

OBS OBS!
Hallens forreste bygning er revet ned og en ny 2 etagers bygning er under opførelse. Selve hallen kan fortsat lejes i byggeperioden.