Udlejning

Udlejning
Hallen er i dag primær lejet ud til atletiktræning for byens atletikklubber samt til TEAM DANMARK atletikkraftcenter aktiviteter i vintersæsonen.
I sommerperioden lejes hallen ud til Tivoli Friheden.
Andre lejere er, Aarhus Universitet Idrætsstudier, Aarhus Tandlægehøjskole, Motionsløb mv.
Kontakt vedr. udlejning her, så vi efterfølgende kan aftale et tidspunkt mv. for din aktivitet.